Facebook przyznaje: sprzedaliśmy numery telefonów użytkowników.

Celem miało być wzmocnienie bezpieczeństwa, ale eksperyment pokazał, że firma sięga niepokojąco głęboko do listy kontaktów swoich użytkowników.